ใบมีดตัดโคนอ้อย 5 มม.

รุ่นแลนด์เพลน 4 คม

เหมาะสำหรับ

การตัดทำเดือย และ ทำร่อง

จุดแข็ง / จุดอ่อน

 • มีความคมและความแข็งสูงที่สุด
 • อายุการใช้งานยาวนานที่สุด
 • ใบมีดใช้งานได้ 4 คม
 • ไม่เหมาะกับพื้นที่ ที่มีหินและของแข็งปะปน

รุ่นกึ่งแลนด์เพลน 4 คม

เหมาะสำหรับ

ไร่ที่ปรับพื้นที่แล้วแต่ยังมีหินและของแข็งปะปนอยู่บ้าง

จุดแข็ง / จุดอ่อน

 • ใบมีดสามารถทนแรงปะทะได้บ้าง
 • ใบมีดใช้งานได้ 4 คม
 • สามารถดัดใบมีดได้เมื่อเกิดการงอ
 • อายุการใช้งานน้อยกว่ารุ่นแลนด์เพลน

รุ่นตะลุมบอน 4 คม (คมตลอด)

เหมาะสำหรับ

พื้นไร่ที่ยังไม่ได้ทำการปรับ

จุดแข็ง / จุดอ่อน

 • มีความเหนียวสูง ทนต่อแรงปะทะได้ดี
 • สามารถดัดได้หลายครั้งหากใบมีดงอ
 • ใบมีดใช้งานได้ 4 คม

รุ่นตะลุมบอน 2 คม (จับตาย)

เหมาะสำหรับ

พื้นไร่ที่ยังไม่ได้ทำการปรับ

จุดแข็ง / จุดอ่อน

 • มีความเหนียวสูง ทนต่อแรงปะทะได้มากที่สุด
 • ใบมีดแตกอยากที่สุดแต่สามารถดัดได้หลายครั้งหากใบมีดงอ
 • ใบมีดใช้งานได้ 2 คม เพื่อเพิ่มส่วนจับยึดให้เต็มหน้ากว้างมีด
 • จับยึดได้แน่นและมั่นคง ยืดอายุการใช้งานของเขี้ยวล็อคและจานจับ
 • อายุการใช้งานน้อยกว่ารุ่นแลนด์เพลนและกึ่งแลนด์เพลน

ใบมีดสับท่อนอ้อย 65 มม.

ใบมีดสับท่อนอ้อยคุณภาพสูง มีความเหนียวและความคมสูง สามารถทนต่อแรงปะทะจากเศษหินหรือของแข็งที่หลุดเข้ามาจากการตัดโคนได้ ใช้เหล็กพิเศษมีคุณภาพเหมาะสมกับงานนี้โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ

ใบมีดสับท่อนอ้อยคุณภาพสูง