เลื่อยวงเดือน

ใบเลื่อยวงเดือนทำจากเหล็กคุณภาพสูงนำเข้าจากอังกฤษ โดยมีทั้งแบบที่ส่วนคมติด และไม่ติดทังเสตนคาร์ไบด์

ติดทังเสตนคาร์ไบด์

ขนาด 6” – 24”

ไม่ติดทังเสตนคาร์ไบด์

ขนาด 4” – 24”