โรงงาน

131/1 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


โทร

+66(0)-540-10377

โทรสาร

+66(0)-540-10378


สำนักงานกรุงเทพ

12/211 หมู่ 7 ซอยเทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150


โทร

+66(0)-2897-2716-7

+66(0)-2897-3229

โทรสาร

+66(0)-2897-3228

อีเมล

info@inter-cuts.com